Lengtematen Converteren
Hoeveel decameter is 1 decimeter?

1 decimeter
=
0.01 decameter
>> decimeter en decameter omwisselen

Omrekenmachine
0.01 X

decimeter

De decimeter is gedefinieerd als een tiende van 1 meter.

decameter

De decameter is gedefinieerd 10 meter (deca=10).
Afstanden worden gemeten in verschillende lengtematen. De meest gebruikte lengtematen worden omschreven als de metrische lengtematen, en zijn afgeleid van de METER. Andere zijn bijvoorbeeld de imperiale maten, zoals de inch en foot, yard en mile.

omrekentabel decimeter naar decameter

1 decimeter = 0.010000 decameter
2 decimeter = 0.020000 decameter
3 decimeter = 0.030000 decameter
4 decimeter = 0.040000 decameter
5 decimeter = 0.050000 decameter
6 decimeter = 0.060000 decameter
7 decimeter = 0.070000 decameter
8 decimeter = 0.080000 decameter
9 decimeter = 0.090000 decameter
10 decimeter = 0.100000 decameter
11 decimeter = 0.110000 decameter
12 decimeter = 0.120000 decameter
13 decimeter = 0.130000 decameter
14 decimeter = 0.140000 decameter
15 decimeter = 0.150000 decameter
16 decimeter = 0.160000 decameter
17 decimeter = 0.170000 decameter
18 decimeter = 0.180000 decameter
19 decimeter = 0.190000 decameter
20 decimeter = 0.200000 decameter
21 decimeter = 0.210000 decameter
22 decimeter = 0.220000 decameter
23 decimeter = 0.230000 decameter
24 decimeter = 0.240000 decameter
25 decimeter = 0.250000 decameter
26 decimeter = 0.260000 decameter
27 decimeter = 0.270000 decameter
28 decimeter = 0.280000 decameter
29 decimeter = 0.290000 decameter
30 decimeter = 0.300000 decameter
31 decimeter = 0.310000 decameter
32 decimeter = 0.320000 decameter
33 decimeter = 0.330000 decameter
34 decimeter = 0.340000 decameter
35 decimeter = 0.350000 decameter
36 decimeter = 0.360000 decameter
37 decimeter = 0.370000 decameter
38 decimeter = 0.380000 decameter
39 decimeter = 0.390000 decameter
40 decimeter = 0.400000 decameter
41 decimeter = 0.410000 decameter
42 decimeter = 0.420000 decameter
43 decimeter = 0.430000 decameter
44 decimeter = 0.440000 decameter
45 decimeter = 0.450000 decameter
46 decimeter = 0.460000 decameter
47 decimeter = 0.470000 decameter
48 decimeter = 0.480000 decameter
49 decimeter = 0.490000 decameter
50 decimeter = 0.500000 decameter

Is jouw domeinnaam nog vrij?

Check it here!