Lengtematen Converteren
Hoeveel decimeter is 1 decameter?

1 decameter
=
100 decimeter
>> decameter en decimeter omwisselen

Omrekenmachine
100 X

decameter

De decameter is gedefinieerd 10 meter (deca=10).

decimeter

De decimeter is gedefinieerd als een tiende van 1 meter.
Afstanden worden gemeten in verschillende lengtematen. De meest gebruikte lengtematen worden omschreven als de metrische lengtematen, en zijn afgeleid van de METER. Andere zijn bijvoorbeeld de imperiale maten, zoals de inch en foot, yard en mile.

omrekentabel decameter naar decimeter

1 decameter = 100.00 decimeter
2 decameter = 200.00 decimeter
3 decameter = 300.00 decimeter
4 decameter = 400.00 decimeter
5 decameter = 500.00 decimeter
6 decameter = 600.00 decimeter
7 decameter = 700.00 decimeter
8 decameter = 800.00 decimeter
9 decameter = 900.00 decimeter
10 decameter = 1,000.00 decimeter
11 decameter = 1,100.00 decimeter
12 decameter = 1,200.00 decimeter
13 decameter = 1,300.00 decimeter
14 decameter = 1,400.00 decimeter
15 decameter = 1,500.00 decimeter
16 decameter = 1,600.00 decimeter
17 decameter = 1,700.00 decimeter
18 decameter = 1,800.00 decimeter
19 decameter = 1,900.00 decimeter
20 decameter = 2,000.00 decimeter
21 decameter = 2,100.00 decimeter
22 decameter = 2,200.00 decimeter
23 decameter = 2,300.00 decimeter
24 decameter = 2,400.00 decimeter
25 decameter = 2,500.00 decimeter
26 decameter = 2,600.00 decimeter
27 decameter = 2,700.00 decimeter
28 decameter = 2,800.00 decimeter
29 decameter = 2,900.00 decimeter
30 decameter = 3,000.00 decimeter
31 decameter = 3,100.00 decimeter
32 decameter = 3,200.00 decimeter
33 decameter = 3,300.00 decimeter
34 decameter = 3,400.00 decimeter
35 decameter = 3,500.00 decimeter
36 decameter = 3,600.00 decimeter
37 decameter = 3,700.00 decimeter
38 decameter = 3,800.00 decimeter
39 decameter = 3,900.00 decimeter
40 decameter = 4,000.00 decimeter
41 decameter = 4,100.00 decimeter
42 decameter = 4,200.00 decimeter
43 decameter = 4,300.00 decimeter
44 decameter = 4,400.00 decimeter
45 decameter = 4,500.00 decimeter
46 decameter = 4,600.00 decimeter
47 decameter = 4,700.00 decimeter
48 decameter = 4,800.00 decimeter
49 decameter = 4,900.00 decimeter
50 decameter = 5,000.00 decimeter

Is jouw domeinnaam nog vrij?

Check it here!