Lengtematen Converteren
Hoeveel decameter is 1 centimeter?

1 centimeter
=
0.001 decameter
>> centimeter en decameter omwisselen

Omrekenmachine
0.001 X

centimeter

De centimeter is gedefinieerd als een honderdste van 1 meter.

decameter

De decameter is gedefinieerd 10 meter (deca=10).
Afstanden worden gemeten in verschillende lengtematen. De meest gebruikte lengtematen worden omschreven als de metrische lengtematen, en zijn afgeleid van de METER. Andere zijn bijvoorbeeld de imperiale maten, zoals de inch en foot, yard en mile.

omrekentabel centimeter naar decameter

1 centimeter = 0.001000 decameter
2 centimeter = 0.002000 decameter
3 centimeter = 0.003000 decameter
4 centimeter = 0.004000 decameter
5 centimeter = 0.005000 decameter
6 centimeter = 0.006000 decameter
7 centimeter = 0.007000 decameter
8 centimeter = 0.008000 decameter
9 centimeter = 0.009000 decameter
10 centimeter = 0.010000 decameter
11 centimeter = 0.011000 decameter
12 centimeter = 0.012000 decameter
13 centimeter = 0.013000 decameter
14 centimeter = 0.014000 decameter
15 centimeter = 0.015000 decameter
16 centimeter = 0.016000 decameter
17 centimeter = 0.017000 decameter
18 centimeter = 0.018000 decameter
19 centimeter = 0.019000 decameter
20 centimeter = 0.020000 decameter
21 centimeter = 0.021000 decameter
22 centimeter = 0.022000 decameter
23 centimeter = 0.023000 decameter
24 centimeter = 0.024000 decameter
25 centimeter = 0.025000 decameter
26 centimeter = 0.026000 decameter
27 centimeter = 0.027000 decameter
28 centimeter = 0.028000 decameter
29 centimeter = 0.029000 decameter
30 centimeter = 0.030000 decameter
31 centimeter = 0.031000 decameter
32 centimeter = 0.032000 decameter
33 centimeter = 0.033000 decameter
34 centimeter = 0.034000 decameter
35 centimeter = 0.035000 decameter
36 centimeter = 0.036000 decameter
37 centimeter = 0.037000 decameter
38 centimeter = 0.038000 decameter
39 centimeter = 0.039000 decameter
40 centimeter = 0.040000 decameter
41 centimeter = 0.041000 decameter
42 centimeter = 0.042000 decameter
43 centimeter = 0.043000 decameter
44 centimeter = 0.044000 decameter
45 centimeter = 0.045000 decameter
46 centimeter = 0.046000 decameter
47 centimeter = 0.047000 decameter
48 centimeter = 0.048000 decameter
49 centimeter = 0.049000 decameter
50 centimeter = 0.050000 decameter

Is jouw domeinnaam nog vrij?

Check it here!