Lengtematen Converteren
Hoeveel decameter is 1 hectometer?

1 hectometer
=
10 decameter
>> hectometer en decameter omwisselen

Omrekenmachine
10 X

hectometer

De hectometer is gedefinieerd als 100 meter (hecto=100).

decameter

De decameter is gedefinieerd 10 meter (deca=10).
Afstanden worden gemeten in verschillende lengtematen. De meest gebruikte lengtematen worden omschreven als de metrische lengtematen, en zijn afgeleid van de METER. Andere zijn bijvoorbeeld de imperiale maten, zoals de inch en foot, yard en mile.

omrekentabel hectometer naar decameter

1 hectometer = 10.00 decameter
2 hectometer = 20.00 decameter
3 hectometer = 30.00 decameter
4 hectometer = 40.00 decameter
5 hectometer = 50.00 decameter
6 hectometer = 60.00 decameter
7 hectometer = 70.00 decameter
8 hectometer = 80.00 decameter
9 hectometer = 90.00 decameter
10 hectometer = 100.00 decameter
11 hectometer = 110.00 decameter
12 hectometer = 120.00 decameter
13 hectometer = 130.00 decameter
14 hectometer = 140.00 decameter
15 hectometer = 150.00 decameter
16 hectometer = 160.00 decameter
17 hectometer = 170.00 decameter
18 hectometer = 180.00 decameter
19 hectometer = 190.00 decameter
20 hectometer = 200.00 decameter
21 hectometer = 210.00 decameter
22 hectometer = 220.00 decameter
23 hectometer = 230.00 decameter
24 hectometer = 240.00 decameter
25 hectometer = 250.00 decameter
26 hectometer = 260.00 decameter
27 hectometer = 270.00 decameter
28 hectometer = 280.00 decameter
29 hectometer = 290.00 decameter
30 hectometer = 300.00 decameter
31 hectometer = 310.00 decameter
32 hectometer = 320.00 decameter
33 hectometer = 330.00 decameter
34 hectometer = 340.00 decameter
35 hectometer = 350.00 decameter
36 hectometer = 360.00 decameter
37 hectometer = 370.00 decameter
38 hectometer = 380.00 decameter
39 hectometer = 390.00 decameter
40 hectometer = 400.00 decameter
41 hectometer = 410.00 decameter
42 hectometer = 420.00 decameter
43 hectometer = 430.00 decameter
44 hectometer = 440.00 decameter
45 hectometer = 450.00 decameter
46 hectometer = 460.00 decameter
47 hectometer = 470.00 decameter
48 hectometer = 480.00 decameter
49 hectometer = 490.00 decameter
50 hectometer = 500.00 decameter

Is jouw domeinnaam nog vrij?

Check it here!