Lengtematen Converteren
Hoeveel feet is 1 meter?

1 meter
=
3.2808398950131 feet
>> meter en feet omwisselen

Omrekenmachine
3.2808398950131 X

meter

De meter (m) is de internationale standaard voor lengte. oorsprongkelijk werd de meter gedefinieerd als 1/40.000.000 van de omtrek van de aarde, maar sinds 1983 gedefinieerd als de afstand die licht in 1/299 792 458 seconde aflegt. De meter is een basiseenheden en staat aan de basis van het metrieke stelsel. Rechtstreeks van de meter afgeleid zijn vierkante meter en de kubieke meter.

feet

De voet (en: foot, feet) wordt gedefinieerd als 12 inches. Vroeger verwees de voet naar de lengte van een menselijke voet (gemiddelde) . De maat raakte in onbruik met de opkomst van het metrieke stelsel. In Engeland (en Engelssprekende landen) bleef het oude maatsysteem veel langer bestaan. Als men nu over een voet spreekt , wordt dan ook meestal een Engelse foot bedoeld.
Afstanden worden gemeten in verschillende lengtematen. De meest gebruikte lengtematen worden omschreven als de metrische lengtematen, en zijn afgeleid van de METER. Andere zijn bijvoorbeeld de imperiale maten, zoals de inch en foot, yard en mile.

omrekentabel meter naar feet

1 meter = 3.28 feet
2 meter = 6.56 feet
3 meter = 9.84 feet
4 meter = 13.12 feet
5 meter = 16.40 feet
6 meter = 19.69 feet
7 meter = 22.97 feet
8 meter = 26.25 feet
9 meter = 29.53 feet
10 meter = 32.81 feet
11 meter = 36.09 feet
12 meter = 39.37 feet
13 meter = 42.65 feet
14 meter = 45.93 feet
15 meter = 49.21 feet
16 meter = 52.49 feet
17 meter = 55.77 feet
18 meter = 59.06 feet
19 meter = 62.34 feet
20 meter = 65.62 feet
21 meter = 68.90 feet
22 meter = 72.18 feet
23 meter = 75.46 feet
24 meter = 78.74 feet
25 meter = 82.02 feet
26 meter = 85.30 feet
27 meter = 88.58 feet
28 meter = 91.86 feet
29 meter = 95.14 feet
30 meter = 98.43 feet
31 meter = 101.71 feet
32 meter = 104.99 feet
33 meter = 108.27 feet
34 meter = 111.55 feet
35 meter = 114.83 feet
36 meter = 118.11 feet
37 meter = 121.39 feet
38 meter = 124.67 feet
39 meter = 127.95 feet
40 meter = 131.23 feet
41 meter = 134.51 feet
42 meter = 137.80 feet
43 meter = 141.08 feet
44 meter = 144.36 feet
45 meter = 147.64 feet
46 meter = 150.92 feet
47 meter = 154.20 feet
48 meter = 157.48 feet
49 meter = 160.76 feet
50 meter = 164.04 feet

Is jouw domeinnaam nog vrij?

Check it here!