Lengtematen Converteren
Hoeveel centimeter is 1 meter?

1 meter
=
100 centimeter
>> meter en centimeter omwisselen

Omrekenmachine
100 X

meter

De meter (m) is de internationale standaard voor lengte. oorsprongkelijk werd de meter gedefinieerd als 1/40.000.000 van de omtrek van de aarde, maar sinds 1983 gedefinieerd als de afstand die licht in 1/299 792 458 seconde aflegt. De meter is een basiseenheden en staat aan de basis van het metrieke stelsel. Rechtstreeks van de meter afgeleid zijn vierkante meter en de kubieke meter.

centimeter

De centimeter is gedefinieerd als een honderdste van 1 meter.
Afstanden worden gemeten in verschillende lengtematen. De meest gebruikte lengtematen worden omschreven als de metrische lengtematen, en zijn afgeleid van de METER. Andere zijn bijvoorbeeld de imperiale maten, zoals de inch en foot, yard en mile.

omrekentabel meter naar centimeter

1 meter = 100.00 centimeter
2 meter = 200.00 centimeter
3 meter = 300.00 centimeter
4 meter = 400.00 centimeter
5 meter = 500.00 centimeter
6 meter = 600.00 centimeter
7 meter = 700.00 centimeter
8 meter = 800.00 centimeter
9 meter = 900.00 centimeter
10 meter = 1,000.00 centimeter
11 meter = 1,100.00 centimeter
12 meter = 1,200.00 centimeter
13 meter = 1,300.00 centimeter
14 meter = 1,400.00 centimeter
15 meter = 1,500.00 centimeter
16 meter = 1,600.00 centimeter
17 meter = 1,700.00 centimeter
18 meter = 1,800.00 centimeter
19 meter = 1,900.00 centimeter
20 meter = 2,000.00 centimeter
21 meter = 2,100.00 centimeter
22 meter = 2,200.00 centimeter
23 meter = 2,300.00 centimeter
24 meter = 2,400.00 centimeter
25 meter = 2,500.00 centimeter
26 meter = 2,600.00 centimeter
27 meter = 2,700.00 centimeter
28 meter = 2,800.00 centimeter
29 meter = 2,900.00 centimeter
30 meter = 3,000.00 centimeter
31 meter = 3,100.00 centimeter
32 meter = 3,200.00 centimeter
33 meter = 3,300.00 centimeter
34 meter = 3,400.00 centimeter
35 meter = 3,500.00 centimeter
36 meter = 3,600.00 centimeter
37 meter = 3,700.00 centimeter
38 meter = 3,800.00 centimeter
39 meter = 3,900.00 centimeter
40 meter = 4,000.00 centimeter
41 meter = 4,100.00 centimeter
42 meter = 4,200.00 centimeter
43 meter = 4,300.00 centimeter
44 meter = 4,400.00 centimeter
45 meter = 4,500.00 centimeter
46 meter = 4,600.00 centimeter
47 meter = 4,700.00 centimeter
48 meter = 4,800.00 centimeter
49 meter = 4,900.00 centimeter
50 meter = 5,000.00 centimeter

Is jouw domeinnaam nog vrij?

Check it here!